Text Size

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen in het bestuur van de Stichting Belangen Gehandicapten MTB.

Per 1 augustus 2014 is de heer Henk Hasoul names de Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) bestuurslid geworden van de Stichting Belangen Gehandicapten MTB.

De positie van de arbeidsgehandicapte burger is door wijziging op de WSW en participatiewet sterk gewijzigd en de ontwikkelingen gaan nog steeds door.

Daarom is het van groot belang dat de rechten van de arbeidsgehandicapte burger goed worden behartigd. De GOM zal haar steentje hier aan graag bijdragen.

Wat wil de Stichting Belangen Gehandicapten MTB bereiken:
Het moet een belangenvereniging zijn voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de aangesloten gemeenten. Mensen die daarvoor oneerbiedig gezegd "in de kaartenbak van de gemeenten liggen". Het nieuwe beleid van de participatiewet en nieuwe WSW beoordelen en monitoren en van daaruit met verbetervoorstellen komen. Zo willen we bewerkstelligen dat plaatsing van groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt verbeterd wordt.

Arbeidsgehandicapte burgers uit de gemeente Meerssen komen ons helpen door hun verhaal of klacht bij ons te melden (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Onze vertegenwoordiger de heer Henk Hasoul kan deze dan mee nemen naar het bestuur van de Stichting Belangen Gehandicapten MBT.