Text Size

Welkom op de website van Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen!

De stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) bestaat uit een groep vrijwilligers (mensen met een handicap en mensen zonder een handicap) die samen werken aan belangenbehartiging van mensen met een functiebeperking, aan hun maatschappelijke integratie en de toegankelijkheid in de gemeente Meerssen.

Een hele mond vol! En het is ook een heleboel werk om deze doelstelling te verwezenlijken. Dat lukt lang niet altijd, maar het bestuur van GOM blijft voortdurend zoeken naar mogelijkheden om dit toch zo goed mogelijk te doen. Wij zijn actief op het gebied van beleid (lokaal en regionaal), en bij het organiseren van activiteiten voor onze achterban.

Beleid
Zo hebben bestuursleden regelmatig overleg met de gemeente Meerssen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een functiebeperking. Verder is het bestuur vertegenwoordigd in de WMO-Raad Meerssen.

Meepraten en meedenken
Wij vinden het belangrijk om mee te praten en te denken over allerlei zaken die mensen met een functiebeperking aangaan. De GOM is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden of vrijwilligers. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Leroy Verhoeven, telefoon: 06-45260885 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook:

GOM Meerssen