Text Size

Welkom op de website van Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen!

De stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) bestaat uit een groep vrijwilligers (mensen met een handicap en mensen zonder een handicap) die samen werken aan belangenbehartiging van mensen met een functiebeperking, aan hun maatschappelijke integratie en de toegankelijkheid in de gemeente Meerssen.

Een hele mond vol! En het is ook een heleboel werk om deze doelstelling te verwezenlijken. Dat lukt lang niet altijd, maar het bestuur van GOM blijft voortdurend zoeken naar mogelijkheden om dit toch zo goed mogelijk te doen. Wij zijn actief op het gebied van beleid (lokaal en regionaal), en bij het organiseren van activiteiten voor onze achterban.

Beleid
Zo hebben bestuursleden regelmatig overleg met de gemeente Meerssen over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een functiebeperking. Verder is het bestuur vertegenwoordigd in de WMO-Raad Meerssen.

Meepraten en meedenken
Wij vinden het belangrijk om mee te praten en te denken over allerlei zaken die mensen met een functiebeperking aangaan. De GOM is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden of vrijwilligers. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Leroy Verhoeven, telefoon: 06-45260885 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facebook:

GOM Meerssen

VERSLAG BEZOEK STEMBUREAULOCATIES D.D. 6 NOVEMBER 2018 EN 13 DECEMBER 2018

Op dinsdag 6 november 2018 en woensdag 13 december 2018 heeft de Gehandicaptenorganisatie Meerssen (GOM), vertegenwoordigd door ondergetekende, samen met de gemeente Meerssen, vertegenwoordigd door Team Verkiezingen en Remand Houben, een bezoek gebracht aan een zestal stembureaulocaties in het kader van de toegankelijkheid voor stemgerechtigden met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. De bevindingen worden per locatie uiteengezet.

Gemeenschapshuis De Koel (Rothem)

§  Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

§  Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwezig op 15 meter loopafstand van de hoofdingang, inclusief trottoir-verlaging (conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 100 meter loopafstand tot ingang);

§  Entree

40 mm hoogteverschil bij zowel de buitendeuren als de tussendeuren (niet conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 20 mm hoogteverschil). Kan opgelost worden met drempelhulpen en/of het plaatsen van een dikke rubbermat tussen de buitendeuren en tussendeuren;

§  Toegankelijkheid binnenruimtes

Voldoende passeer- en opstelruimte aanwezig. Vloeren zijn vlak en obstakelvrij. Aanwezige drempels binnenruimtes zijn conform gestelde eisen (maximaal 20 mm hoogteverschil).

 Advies: Plaatsen van drempelhulpen bij de toegangsdeuren en tussendeuren of plaatsen van een rubbermat (minimale dikte 20 mm) in het halletje tussen de toegangs- en tussendeuren.

 

Scoutinggebouw Scouting Bunde (Bunde)

§  Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

§  Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwezig op 30 meter loopafstand van de hoofdingang, inclusief trottoir-verlaging (conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 100 meter loopafstand tot ingang);

§  Entree[1]

Stalen toegangspoort dient volledig opengezet te worden.

65-80mm hoogteverschil bij entree scoutinggebouw (niet conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 20 mm hoogteverschil). Er dient een drempelhulp geplaatst te worden om toegang te krijgen tot de entree. Gezien het hoogteverschil, dient er tevens rekening gehouden te worden met voldoende opstelruimte bij de drempelhulp;

§  Toegankelijkheid binnenruimtes[2]

Voldoende passeer- en opstelruimte aanwezig. Vloeren zijn vlak en obstakelvrij. Drempel bij tussendeur is een fractie te hoog, 22 mm hoogteverschil waar 20 mm is toegestaan.
Oplossing: plaatsing drempelopzetstuk.

Advies: Plaatsen van een drempelhulp bij entree scoutinggebouw, rekening houdende met voldoende opstelruimte. Plaatsing drempelopzetstuk tussendeur scoutinggebouw. 

Zalencentrum De Auw Kerk (Bunde)

§  Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

§  Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwezig op 35 meter loopafstand van de hoofdingang, inclusief trottoir-verlaging (conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 100 meter loopafstand tot ingang);

§  Entree

Buitendeuren zijn te zwaar. Er moet te veel kracht gezet worden om deze open te kunnen krijgen (norm van ministerie is maximaal 40N). Dit kan eventueel opgelost worden door de buitendeuren elektronisch bedienbaar te maken, dan wel het plaatsen van een portier gedurende verkiezingsdag (7.30u-21.00u);

§  Toegankelijkheid binnenruimtes

Voldoende passeer- en opstelruimte aanwezig. Vloeren zijn vlak en obstakelvrij.

Advies: locatie valt toegankelijk te maken voor stemgerechtigden met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, maar alleen tegen hoge kosten. Een andere oplossing is de buitendeuren de gehele dag open te laten. Dit is niet wenselijk, aangezien de stembureauleden dan de gehele dag in de kou zitten. Gezien het feit dat er nog een drietal stembureaus in de nabije omgeving liggen, is het niet noodzakelijk De Auw Kerk volledig toegankelijk te maken.

 

Café De Gäöllenaer (Geulle)

§  Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

§  Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwezig op 90 meter loopafstand van de hoofdingang, inclusief trottoir-verlaging (conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 100 meter loopafstand tot ingang);

§  Entree

Buitendeur kan, indien nodig, eventueel de gehele dag openstaan.

Ongeveer 40 mm hoogteverschil tussen de toegangsdeur en het trottoir. Kan opgelost worden door middel van het plaatsen van een drempelhulp;

§  Toegankelijkheid binnenruimtes

Voldoende passeer- en opstelruimte aanwezig. Vloeren zijn vlak en obstakelvrij. Aanwezige drempels binnenruimtes zijn conform gestelde eisen (maximaal 20 mm hoogteverschil).

Advies: plaatsen van een drempelhulp bij de toegangsdeur van de harmoniezaal aan de Hulserstraat.


Gemeenschapshuis D’n Huppel (Ulestraten)

§  Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

§  Gehandicaptenparkeerplaats

Aanwezig op 35 meter loopafstand van de hoofdingang, inclusief trottoir-verlaging (conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 100 meter loopafstand tot ingang). De markering dient wel opgefrist te worden; 

§  Entree

Er zit een opening van 40 mm tussen de drempel en de bestrating. Deze opening dient opgevuld te worden, bijvoorbeeld met een houten lat. De drempel bij de toegangsdeur is 20 mm hoog (conform gestelde eisen door ministerie BZK, maximaal 20 mm hoogteverschil);

§  Toegankelijkheid binnenruimtes

Voldoende passeer- en opstelruimte aanwezig. Vloeren zijn vlak en obstakelvrij. Aanwezige drempels binnenruimtes zijn conform gestelde eisen (maximaal 20 mm hoogteverschil).

Advies: plaatsen van een houten lat tussen de drempel van de toegangsdeur en de sierbestrating. Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze houten lat vast ligt en niet kan verschuiven.

 

Basisschool de Triangel (Ulestraten)

§  Parkeergelegenheid

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

§  Gehandicaptenparkeerplaats

Geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig binnen 100 meter van de hoofdingang. Er kan wel een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats aangelegd worden in het langparkeervak op 25 meter afstand van de hoofdingang.

§  Entree

Toegangsdeuren zijn te zwaar om met de hand te bedienen. Dit kan opgelost worden door deze de hele dag open te laten. Beide toegangsdeuren dienen dan open te staan, aangezien een enkele toegangsdeur niet breed genoeg (78 cm, minimaal eis is 85 cm).

Tevens dient er een drempelhulp geplaatst te worden bij de toegangsdeur (45 mm hoogteverschil);

§  Toegankelijkheid binnenruimtes

Voldoende passeer- en opstelruimte aanwezig. Vloeren zijn vlak en obstakelvrij. Aanwezige drempels binnenruimtes zijn conform gestelde eisen (maximaal 20 mm hoogteverschil). 

Advies: aanleggen van een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats in het langparkeervak in de Kasteelstraat op 25 meter loopafstand van de hoofdingang. De toegangsdeuren de gehele verkiezingsdag open laten. Plaatsen van een drempelhulp bij de toegangsdeur.

Bovenstaand verslag is opgesteld door de Gehandicaptenorganisatie Meerssen op verzoek van de gemeente Meerssen.

Hoogachtend,

J.H.G. Claessens
Secretaris Gehandicaptenorganisatie Meerssen


[1] De bevindingen m.b.t. de entree komen van Team Verkiezingen. De GOM heeft de entree  niet zelf beoordeeld, en kan daar derhalve geen oordeel over geven.

[2] De bevindingen m.b.t. de toegankelijkheid van de binnenruimtes komen van Team Verkiezingen. De GOM heeft deze niet beoordeeld en kan daar derhalve geen oordeel geven.

Samen wandelen met IVN op 7-7-2018.

Vandaag stond de korte wandeling op het programma in samenwerking met IVN Meerssen.

De wandelaars, ongeveer 15 personen, werden ontvangen bij Café de Keizer met een koude versnapering en een lekker stuk cake. Hierna hebben we gewandeld door het centrum en het park, waar ze dankzij IVN meer informatie kregen van onze prachtige gemeente Meerssen. Natuurlijk kon een rondleiding in de basiliek niet ontbreken. Na afloop werd er gezellig nog een gedronken bij het eindpunt van de wandeling, Café de Keizer. Het was heerlijke en gezellige middag!

 

Samen wandelen met IVN op 14-7-2018.

Vandaag stond de lange wandeling op het programma in samenwerking met IVN Meerssen.

De wandelaars, ongeveer 15 personen, werden allereerst ontvangen bij Café de Keizer met een koude versnapering en een lekker stuk cake. Hierna zijn we eerst gaan wandelen langs het park in Meerssen, waarbij de wandelaars leuke weetjes kregen te horen over de natuur en de geschiedenis in Meerssen. Vanuit het park zijn we gelopen richting de Joodse Begraafplaats in Rothem, waar we interessante informatie kregen over de begraafplaats. Vanuit dit punt zijn we gewandeld naar de Oliebergmolen bij de Denneberg, waarna we verder gingen wandelen naar de Nachtegaal voor een frisse tussenstop. Na deze tussenstop zijn we verder gewandeld richting Café de Keizer waar het eindpunt was van de wandeling. Hier werd nog gezellig nagepraat met een drankje over de gezellige wandeling.